Studentský den nukleární medicíny konaný dne 22. září 2023 získal finanční podporu Českého vysokého učení technického v Praze (grant č. SVK 40/23/F4).