Studentský den nukleární medicíny konaný dne 10. září 2021 získal finanční podporu Českého vysokého učení technického v Praze (grant č. SVK 36/21/F4).