Studentský den nukleární medicíny konaný dne 13. května 2020 získal finanční podporu Českého vysokého učení technického v Praze (grant č. SVK 34/20/F4).