Dne 15. března 2021 byla spuštěna registrace na Studentský den nukleární medicíny konaný na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské dne 10. září 2021. Těšíme se na všechny účastníky.