Dne 1. března 2020 bude spuštěna registrace na Studentský den nukleární medicíny konaný na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské dne 13. května 2020. Těšíme se na všechny účastníky.