Pořadatelem je

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má osm fakult a studuje na něm přes 18 000 studentů. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 498. místě a na 9. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“.

 

 

za podpory

 

České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP

Česká společnost nukleární medicíny (ČSNM) je organizační složkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP). Je členem European Assocation of Nuclear Medicine (EANM). ČSNM sdružuje odborníky různých profesí, kteří mají vztah k oboru nukleární medicíny. Kromě lékařů jsou členy společnosti zdravotní sestry, zdravotní a farmaceutičtí asistenti, farmaceuti, chemici, imunoanalytici, fyzici, specialisté v elektrotechnice, výpočetní technice a řada dalších. ČSNM vytváří unikátní prostor pro interakci různých profesí a umožňuje tak rozvoj multidisciplinárního oboru, jakým nukleární medicína je. ČSNM pořádá obvykle jednou ročně multidisciplninární národní kongres s mezinárodní účastí: Dny nukleární medicíny (DNM).

 

Sponzoři akce jsou

 

 

 

Canberra Packard s.r.o.

Společnost Canberra Packard byla založena v roce 1987. Specializuje se především na oblast detekce ionizujícího záření, nicméně neustále rozšiřuje portfolio svých produktů a služeb. Kromě dodávání kvalitního zařízení pro detekci ionizujícího záření nabízí rovněž zařízení pro léčbu a diagnostiku nádorových onemocnění, nukleární medicínu, biotechnologie a farmaceutický výzkum. Je distributorem nejpokročilejších systémů na poli radioterapie od společnosti Varian Medical Systems, Inc. a Xstrahl Medical. Ve spolupráci se svými partnery nabízí společnost Canberra Packard design a realizaci radiochemických a radiofarmaceutických laboratoří. Je dodavatelem laminárních boxů, automatických dávkovacích systémů, detekční techniky, horkých cel a dalších přídatných zařízení. 

 

Centrum nukleární medicíny

Centrum nukleární medicíny s.r.o. (CNM) vzniklo v roce 2005 jako nestátní zdravotnické zařízení, poskytující v oboru nukleární medicíny vyšetřovací diagnostické metody na té nejvyšší odborné úrovni. CNM zahájilo svoji činnost 1. ledna 2006 v kompletně vybaveném pracovišti v budově Polikliniky Vysočany v Praze 9. Z důvodu zvyšujících se počtů vyšetření, bylo v roce 2010 uvedeno do provozu zcela nové pracoviště v areálu Nemocnice Na Bulovce v Praze 8. Od roku 2020 poskytujeme stejné služby i v NUKLEA, medical center, s.r.o. v Bratislavské ulici v Brně. Všechna pracoviště CNM jsou vybavena výkonnou moderní diagnostickou technikou. Na všech odděleních jsou k dispozici i ergometrická pracoviště k provádění zátěžových testů.

 

 

 

 

 

 

G and G Medical Engineering s.r.o.

Obchodní společnost G and G Medical Engineering s.r.o. byla založena v roce 1991 jako česká společnost zabývající se prodejem a servisem gamakamer maďarské společnosti GAMMA Müvek. Od roku 1993 se specializuje na distribuci kitů od maďarské společnosti Medi-Radiopharma Ltd. Společnost je certifikována dle ČNS EN ISO 9001, je držitelem povolení k distribuci léčivých přípravků od SÚKL a dodává kity pro přípravu radiofarmak po celé ČR. Konkrétně se jedná o registrované přípravky určené pro značení Tc-99m pro SPECT zobrazení: Cardio-spect, Brain-spect, Macro-Albumon, Nano-Albumon, Senti-Scint, Leuco-Scint a Renoscint MAG3.

 

KC SOLID, spol. s r.o.

KC SOLID, spol. s r.o. je od roku 1993 výhradním dodavatelem předního světového výrobce radiofarmak a kitů pro přípravu radiofarmak Mallinckrodt Medical B.V. pro Českou republiku. Od roku 1997 spolupracuje s firmou Immunomedics Europe vyrábějící kity na bázi fragmentů monoklonálních protilátek. Řadí se mezi přední dodavatele prostředků pro nukleární medicínu na českém trhu.  Cílem společnosti KC SOLID, spol. s r.o. jako distributora prostředků pro nukleární medicínu na českém trhu je poskytovat nadstandardní a spolehlivé služby pro odběratele na dlouhodobé bázi s možností individuálního přístupu k zákazníkovi a rozumných cenových podmínek.

 

 

 

 

 

Lacomed, spol. s r.o.

Lacomed, společnost s ručením omezeným,  byla založena v roce 1992 se záměrem dodávat zboží pro oblast zdravotnictví a výzkumu. Specializuje se na distribuci výrobků pro nukleární medicínu, imunodiagnostiku, klinickou biochemii, imunologii, molekulární biologii a pro výzkumné účely. Dodává diagnostická radiofarmaka, terapeutická radiofarmaka, radionuklidové generátory, kity pro radiofarmaka, laboratorní zařízení, ochranné pomůcky pro manipulaci s radiofarmaky, široký sortiment radio-, fluoro-, lumi- a enzymoimunodiagnostických souprav pro komplexní laboratorní diagnostiku atd.

 

M.G.P. spol. s r.o.

Společnost M.G.P. byla založena v roce 1991 jako jedna z prvních privátních organizací, která získala povolení k distribuci radioaktivních preparátů v původním Československu. Od roku 2003 je M.G.P. držitelem certifikátu Systému managementu kvality ISO 9001 společnosti Lloyd’s Register LRQA a certifikátu Správné distribuční praxe vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). Od svého vzniku se specializuje na dodávky radioaktivních preparátů pro zdravotnictví, vědu a výzkum a technické použití.

 

 

 

 

 

 

RadioMedic s.r.o.

Společnost RadioMedic s.r.o. se zaměřuje na vývoj, výrobu a distribuci radiofarmak. Je držitelem certifikátu SVP (Správná výrobní praxe) pro humánní léčivé přípravky a humánní hodnocené léčivé přípravky, SDP (Správná distribuční praxe), povolení výroby pro humánní léčivé přípravky a humánní hodnocené léčivé přípravky. Společnost má registrováno 5 léčivých přípravků v České republice a 2 na Slovensku. Patří mezi ně: 2-[F-18]-FDG, fluorid (F-18) sodný, fludeoxythymidin (F-18) pro PET zobrazení, radionuklidový generátor Rb-81/Kr-81m a jodid (I-123) sodný pro SPECT zobrazení. Má vlastní zkušenosti s realizací preklinických a klinických studií na území České republiky a také s registrací léčivých přípravků v ČR a SR.

 

ÚJV Řež, a.s.

ÚJV Řež, a.s. poskytuje širokou škálu služeb, zahrnujících především projektové a inženýrské činnosti v oblasti energetiky, průmyslu a zdravotnictví. Po dobu více než 65 leté historie patří ke špičce technologických pracovišť u nás i v evropském kontextu. Služby ÚJV Řež. a.s. jsou zaměřeny zejména na podporu bezpečného a efektivního provozu energetických zdrojů, chemii palivového cyklu a komplexní služby při nakládání s radioaktivními a jinými odpady a na projektování a související inženýrské činnosti. V oblasti nukleární medicíny se zabývá vývojem, výrobou, distribucí radiofarmak a výstavbou i provozem center pro pozitronovou emisní tomografii (PET).  Portfolio služeb ÚJV Řež synergicky doplňují 100% vlastněné dceřiné obchodní korporace, spojené do Skupiny ÚJV: Centrum výzkumu Řež s.r.o., Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o. a Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

 

 

 

 

 

 

Watrex s.r.o.

Firma Watrex byla založena v roce 1990 Milanem Minárikem, jako první soukromá firma reprezentující zahraničního výrobce chromatografických přístrojů na území tehdejší ČSFR. Uzavřela postupně distributorské kontrakty s firmami LDC Analytical (nynější ThermoFinnigan), Rheodyne, Jour Research, Hewlett-Packard, Macherey Nagel, Supelco, Grom/Alltech/Grace a dalšími. Od roku 1994 se firma Watrex je firma na prvních příčkách prodejců HPLC systémů v České republice. V roce 1995 byla založena dceřiná firma Watrex Bratislava s.r.o., která otevřela vstup na slovenský trh a o rok později Watrex International v New Yorku. Na konci milénia byl zahájen vývoj a výroba přístrojů. Nejprve to byly doplňkové komponenty pro LC, jako např. solvent saver, column oven, automatic valve station, ion suppressor, popřípadě softwarové řízení LC modulů, v současné době společnost sériově vyrábí UV detektor a celou řadu čerpadel. V roce 2002 byl úspěšně dokončen vývoj robotického manipulátoru pro DNA analyzátor MegaBACE firmy Amersham Biosciences a do konce roku 2003 bylo prodáno 23 robotů do zemí EU, USA, Austrálie a Číny. V roce 2005 byl zahájen vývoz HPLC přístrojů do Asie. Strategie firmy je založena na vysoké odbornosti vedoucích manažerů, kteří mají úspěšnou praxi ve vědeckých a výzkumných institucích.