Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Fakulta založená původně v rámci československého jaderného programu v roce 1955, postupně rozšířila svou působnost na široké spektrum matematických, fyzikálních a chemických oborů. Poskytuje vysokoškolské vzdělání tradičně vysoké úrovně s hlubokým matematicko-fyzikálním základem a individuálním přístupem k jednotlivým studentům. Fakulta je řešena bezbariérově a díky svému technickému vybavení umožňuje studium i zrakově postiženým. Studenti se aktivně podílejí na práci kateder a vědeckých týmů, naučí se nejméně dva světové jazyky, důvěrně se sžijí s výpočetní technikou a jsou schopni velmi rychlé orientace v mezioborové problematice. Řada z nich absolvuje studijní pobyty na zahraničních univerzitách. Z fakulty odcházejí všestranně připraveni a v praxi jsou vysoce úspěšní.

 

 

 

 

Jak se k nám dostanete

Metrem: stanice Staroměstská (trasa A)

Tramvají: stanice Staroměstská (tramvaj č. 2 a 18), stanice Právnická fakulta (tramvaj č. 17)

Autobusem: stanice Právnická fakulta (autobus č. 207)

 

Plánek místa konání konference: