Studentský den nukleární medicíny je konference pořádaná Radiofarmaceutickou skupinou Katedry jaderné chemie FJFI ČVUT v Praze a je věnována především studentům a mladým pracovníkům ale i dalším zájemcům o obor nukleární medicína.

Vítány jsou ústní i posterové příspěvky z medicíny, radiofarmacie a radiologické fyziky a techniky ať už z praxe či výzkumu. Tuto skutečnost odrážejí i 3 odborné sekce: Radiofarmaceutická, Fyzikálně technická a Klinická.

Vzhledem k tomu, že hlavním cílem tohoto setkání je především zvýšení multidisciplinarity oboru nukleární medicína jsou preferovány přípěvky obecnější povahy, které by posluchačům ostatních podoborů přiblížili některé aspekty práce jejich kolegů. Vítány jsou však i příspěvky zabývající se např. zajímavými kazuistikami, jak z klinického tak dozimetrického hlediska, či problematika lékařského či farmaceutického výzkumu. Abstrakty všech příspěvků budou navíc uveřejněny v recenzovaném časopise Nukleární medicína.

Tato konference tedy nabízí skrze konferenční příspěvky a diskuzi zvýšení povědomí o práci ostatních kolegů z jiných podoborů nukleární medicíny a vzhledem k účasti tuzemských i zahraničních pracovišť a firem (viz Sponzoři a podpora) je tato akce zároveň možností k navázání kontaktu a případné spolupráce. V rámci konference budou rovněž vědeckým výborem oceněni autoři nejlepších příspěvků. Po celou dobu trvání konference je zajištěno občerstvení a na všechny účastníky čeká na závěr slavnostní raut.

Informace o důležitých termínech, konferenčních poplatcích (osvobození od poplatku, bankovní spojení), možnostech ubytování a aktivní účasti (šablona pro abstrakt a rozhraní pro nahrání abstraktu) naleznete v záložce Důležité informace. Vzhledem k tomu, že tato konference využívá finanční podpory ČVUT v Praze (grant č. SVK 34/20/F4) je účast pro studenty ČVUT zdarma. Mladí členové ČSNM mohou žádat o podporu dle pokynů v záložce Konferenční poplatek.

Kapacita konference je omezena, proto neváhejte s registrací!