Program Studentského dne nukleární medicíny 2020

8:50 – 9:00              Představení online konferenční místnosti a jejího ovládání

Slavnostní zahájení konference SDNM 2020

9:00 – 9:05             RNDr. Martin Vlk, Ph.D.

9:05 – 9:15              prof. Ing. Igor Jex, DrSc.

9:15 – 10:00            Plenární přednáška Marek Pruszyński

A short lecture on nuclear medicine and radiopharmaceuticals

Blok A – Klinická sekce

Předsedající: MUDr. David Zogala, MUDr. Kateřina Táborská

10:00 – 10:20          Mgr. Darina Budošová

Rádioizotopová scintigrafia a jej využitie v gastroenterológii

Trnavská univerzita

10:20 – 10:40           MUDr. Karolína Mancová

Nukleární medicína očima mladých lékařů

Institut klinické a experimentální medicíny

10:40 – 11:00          MUDr. Zuzana Dědečková

Práce lékaře na lůžkovém oddělení NM

Fakultní nemocnice v Motole

11:00 – 11:20          Kristýna Bekrová

SPECT zobrazení presynaptických dopaminových transportérů v mozku u pacientů Parkinsonovu chorobou

Univerzita Pardubice

11:20 – 11:40           Šárka Zilvarová

Systémová léčba kostních metastáz u pacientů s karcinomem prostaty radium-223 dichloridem

Univerzita Pardubice

11:40 – 12:00         Nataša Brisudová

Rádiomická analýza nálezu PET/CT s fludeoxyglukózou (18F) ako biomarker pri odlíšení spondylodiscitídy a kostnej metastázy u pacientov s ložiskovými léziami v chrbtici

Univerzita Komenského

12:00 – 12:20          Nikola Plištilová

Scintigrafická diagnostika febrilních stavů nejasného původu

Univerzita Pardubice

12:20 – 12:25           MUDr. Tomáš Kielar – poster

Začátky s nukleární medicínou

Institut klinické a experimentální medicíny

12:25 – 12:30           Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP

12:30 – 14:00          Oběd

Blok B – Radiofarmaceutická sekce

Předsedající: prof. Ing. Ondřej Lebeda, Ph.D., PharmDr. Kateřina Žilková

14:00 – 14:20         Bc. Klaudia Bátorová

Stanovenie rádionuklidovej čistoty vybraných medicinálnych nuklidov pomocou extrakčnej chromatografie na papieri

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

14:20 – 14:40          Bc. Kristýna Kroftová

Ge-68/Ga-68 generátory na bázi anorganických iontoměničů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

14:40 – 15:00          Tereza Janská

Účinnost značení nanočástic hydroxyapatitu a oxidu titaničitého Ga-68 v závislosti na pH

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

15:00 – 15:20           Ing. Marie Skálová

Příprava a využití Lu-177 v radionuklidové terapii a jeho porovnání s Tb-161

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

15:20 – 15:40          Ing. Veronika Valová

Magnetické nanočástice značené Lu-177

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

15:40 – 15:45           M.G.P. spol. s r.o.

15:45 – 15:50           RadioMedic s.r.o.

Blok C – Fyzikálně-technická sekce

Předsedající: doc. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D., Ing. Jiří Terš

15:50 – 16:10          Ing. Eliška Trojanová

ThyroPIX – gama kamera nové generace pro zobrazování štítné žlázy a malých orgánů pomocí metod nukleární medicíny

ADVACAM

16:10 – 16:30          Bc. Simona Šimůnková

Detekční systém pro celotělovou dozimetrii DOMOS

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

16:30 – 16:50          Bc. Alena Keňová

Dozimetrie 131I-mIBG u pacientů s neuroendokrinním onemocněním

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

16:50 – 16:55          Bc. Tatiana Pavliková – poster

Systém hodnotenia rastových buniek mandibul v nukleárnej medicíne

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

16:55 – 17:00          Canberra Packard s.r.o.

17:00                        Slavnostní ukončení konference, předání cen

Změna programu vyhrazena!

 

Program je ke stažení zde.

V rámci Studentského dne nukleární medicíny bude udělena ocenění za nejlepší příspěvek!