Příspěvky pro aktivní účast je možné zasílat do 31. srpna 2023.

 

Šablona pro formátování abstraktu je ke stažení zde. Soubor nahrávejte ve formátu .doc či .docx. Maximální velikost souboru je 2 MB. Použití tabulek, obrázků a referencí není v abstraktu dovoleno.
Zaslané abstrakty budou publikovány v recenzovaném časopise Nukleární medicína.

 

Poznámka k přípravě příspěvku

Těší nás, že jste se rozhodli zúčastnit se Studentského dne nukleární medicíny. Vzhledem k tomu, že připravujeme setkání studentů a mladých pracovníků z oboru, chtěli bychom vás požádat, abyste se zamysleli nad připravovaným příspěvkem. Nezabíhejte prosím do přílišných podrobností týkajících se vašeho výzkumu, ale spíše se pokuste vysvětlit důvody a principy čemu se vaše práce věnuje. V případě rešeršního příspěvku zaměřte svou pozornost na vysvětlení dané problematiky i pro zájemce mimo váš obor.

 

Váš abstrakt je možné nahrát zde:

     

    Vaši prezentaci je možné nahrát zde:

    Prezentaci nahrávejte ve formátu .ppt, .pptx nebo .pdf.